enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus

Kasvatus on eesmärgipärane tegevus, mille raames kasvavad nii laps kui täiskasvanu. Kasvatamise protsess toetub suhtlemisele, milles peaks valitsema usaldus, austus ja ausus. Vanem-laps suhtes on tegemist ainulaadselt lähedase ja tähendusrikka inimsuhtega, mis toetub kiindumusele ja interaktsioonile.

Parima või kõige õigema kasvatusmeetodi üle on palju vaieldud ja tõenäoliselt jäädaksegi vaidlema. Küll aga ollakse valdavalt ühel meelel selles, et päris ilma piirideta ei saa ja vanem peaks oma nõudmistes tegutsema järjekindlalt, väärtuspõhiselt ning last austavalt.

Ei ole mõtet püüda olla „ideaalne lapsevanem“ – kõik vahel eksivad, kõik teevad vahel vigu. Raamatutarkustest või mõne tuttava soovitustest olulisem on kuulata oma südant ja kohelda last armastusega. Meetodid, mis toimivad kui „võluväel“ ühe lapse puhul, võivad mõne teise lapse puhul täiesti ebaefektiivsed olla. Ebaõnnestumistesse lapsega õigel viisil käituda tuleks suhtuda kui arenguvõimalustesse – enesekriitilisus käitumist tagasiulatuvalt ei muuda. Küll aga suurendab õnnestumise tõenäosust selge eesmärgipüstitus ja sihikindel tegutsemine seatud suunal. Mida rohkem veetilkasid ühte kohta tilgub, seda kindlamalt nad endale teed rajavad…

Mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks

Lisalugemist: