enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > lapse väärtustamine ja aitamine iapsel iseend väärtustada

Last ja tema huvialasid tuleb väärtustada ning tunnustada just sellistena nagu need on. Laps on väärtuslik iseenesest. Tema väärtuslikkus ei ole mõõdetav läbi õnnestumiste või ebaõnnestumiste ja laps peab seda selgelt tundma. Kindlasti ei tohi väljendada ka suhtumist, justkui laps mingis oma ponnistuses oleks „lootusetu“. See paneb lapse arvama, et ta ongi lootusetu, läbikukkuja.

, , ,