enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kes on kiusaja? > kiusamises võivad nad näha võimalust
  • olla populaarne
  • näidata end „kõva mehena“
  • kontrollida teisi
  • teisi hirmutada
  • saada tähelepanu
  • vältida iseenda kiusatavaks sattumise rolli

 

Mõnikord võib kiusaja ka aru saada, et tema käitumine on vale ning millist valu ta teistele põhjustab. Ta on õpitud käitumisena kiusaja rolli omaks võtnud, et iseennast kaitsta (sisemine valu, ebakindlus, kiusatava rolli sattumine) või end paremini tunda (ülevõim, saavutuse tunne, kiusatava rollist tingitud kättemaksuiha).

,