enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine

Mis on küberkiusamine?

Küberkiusamise viisid

Küberkiusamise mõju kiusatavale ei erine tavalise kiusamise tagajärgedest. Küberkiusamist kogenud inimesed tunnevad teistest sagedamini ärevust, üksindust, depressiivseid tundeid, neil on madalam enesehinnang, nad osalevad vähem töö või kooliga seotud tegevustes ning neil on halvem õppe- või tööalane edukus. Ka küberkiusamine mõjutab kiusatava suhteid, vaimset heaolu ja tervist ning võib rasketel juhtudel viia enesetapuni.

Kuidas küberkiusamise korral last aidata?

Kõige efektiivsem vahend küberkiusamise vastu on lapsele varakult ohutu internetikasutuse põhitõdesid õpetada. Ära eelda, et laps teab seda nagunii!

21 soovitust lapsevanemale lapse interneti kasutamise kohta

Eale vastav ohutu internetikasutus

Kiusamisvastane teavel lapsevanematele

Videoloengud

Abi saamise võimalused

*Soovituste koostamisel on kasutatud veebikeskkonda KidsHealth.

, , ,