enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata? > aruta iapsega, mida edasi teha

Kuid jälgi, et laps oleks lahenduste väljamõtlemise protsessis aktiivne osaleja. Soovita tal:

  • Mitte reageerida solvangutele – see võib kiusajaid vaid innustada
  • Kõik asitõendid kiusamise viisi ja sageduse kohta salvestada
  • Võimalusel kiusaja blokeerida (telefoninumbri keelamine, e-kirjade keelamine, kasutaja blokeerimine) või näiteks oma telefoninumber vahetada. Kui kiusajat ei saa mingil põhjusel blokeerida, saab alati ta kõnedele vastamata jätta ning kirju mitte lugeda
  • Teavitada kiusamisest veebikeskkonna haldajat – küberkiusamine on keelatud tegevus ning IP-aadress või kasutajakonto, mida kiusamiseks kasutatakse, võidakse selles veebikeskkonnas keelata
  • Vajadusel teavitada juhtunust politsei. Küberkiusamine võib olla kriminaalne. Füüsilistest ähvardustest tuleks otsekohe politseid teavitada.
  • Mitte hakata kiusajat kättemaksuks vastu kiusama. See ei ole efektiivne toimetulekumeetod ning võib kaasa tuua lisaprobleeme (seaduse rikkumine, küberkiusamise jõhkramaks muutumine)
  • Mitte levitada sõnumite sisu. Sõnumi saatmine sõbrale vaid laiendab probleemi ning tagajärjed võivad  olla prognoosimatud
  • Mitte võtta kiusajat tõsiselt. Kiusaja eesmärk on kiusatavat alavääristada – tal ei tohiks lasta oma enesehinnangut hävitada.

, , , ,