enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > aruta iapsega, mida edasi teha

Kuid jälgi, et laps ei jääks seejuures passiivsesse kuulajarolli, keda sina soovitustega üle külvad. Lahendused peavad olema realistlikud, mis tähendab, et neid peab pakkuma laps ise. Sina lapsevanemana saad ettevaatlikult oma seisukohti väljendada ja vajadusel pisut suunata.Kui pead vajalikuks kiusamisjuhtumist kellegi informeerimist, siis põhjenda seda lapsele ning sõlmige kokkulepe. Ilma lapse nõusolekuta ei tohi kiusamisest teistele rääkida, sest lapsel peab sinu suhtes säilima kindlustunne ja usaldus.Kui laps soovib kooli vahetada, arutage läbi koolivahetuse plussid ja miinused. Küsi ka lapselt, miks tema arvates just teda kiusatavana välja on valitud. Kuigi vahel lahendab koolivahetus probleemi, võib kiusamine uues koolis jätkuda. See tähendab, et võib-olla saab laps pingutada selle nimel, et ka ise kuidagi teistmoodi käituda (näiteks omaks võetud ohvri rolli muutmine; liigne püüdlikkus õpetajate meele järele olla, mis on teismeealiste hulgas sageli taunitud käitumisviis; enesekehtestamiseoskuse arendamine). Psühholoogid saavad siinkohal last aidata.

, ,