enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > kui laps on nõus, informeeri kiusamisjuhtumist kooli

Alati ei ole koolipersonal kiusamisest või selle tõsidusest teadlik, sest õpetajad ei suuda kogu päeva kõike koolis toimuvat kontrollida. Ikka juhtub päeva jooksul sündmusi, millest koolipersonal teadlik ei ole. Kuid just koolipersonal suudab kõige rohkem ära teha selleks, et kiusamine lõppeks.Küll aga on oluline, et laps oleks kooli informeerimisega nõus. Räägi lapsele, miks kooli informeerimist vajalikuks pead ning sõlmige selles osas kokkulepe. Võib-olla ei soovi laps õpetajaid informeerida, kuid on nõus koolipsühholoogi teavitamisega. Koolipsühholoogi võimuses on probleemiga anonüümselt edasi tegeleda (juhul kui laps kardab probleemiga avalikult tegeledes oma olukorra hullemaks muutumist, mis mõnel juhul võib ka nii olla).

,