enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja?

Kui selgub, et sinu laps kiusab teisi, on see märk selle kohta, et ta vajab abi. Erinevate uurimuste abil on kindlaks tehtud, et kiusavad sagedamini need lapsed, kelle kasvukeskkond ei ole turvaline, kes kannatavad ise vägivalla all või on selle vahetud tunnistajad. Sageli on nendel lastel raskusi ka teiste suhtes empaatia tundmisega. Kuid see ei ole vankumatu reegel – vahel võib kiusaja olla ka täiesti tavaline ja isegi populaarne õpilane, kelle käitumine kambas olles muutub.
Uurimuste põhjal ollakse arvamusel, et kiusamise üks põhilisi eesmärke on soov oma staatust eakaaslaste hulgas tõsta või kindlustada (enamus juhtudel on kiusajateks mitu last korraga). Enamjaolt soovivad kiusajad publikut, kes nende tegevust tunnustaks. Et kiusamine edukas oleks, valitakse ohver, kellest jõud üle käib.

Kiusamine ei ole loomulik osa täiskasvanuks saamisel. Lapsed, kes on kiusamise ohvrid ei saa sellest kogemusest tugevamaks ega arene paremini. Kiusamine võib ohvrile tekitada hoopis pöördumatut kahju. Kiusajad, kelle käitumisse ei ole sekkutud, kalduvad edasises elus teistest sagedamini väljendama inimestega suheldes põlgust või tekitama õigusvastast kahju. Kiusamine mõjub kahjustavalt mõlemale – nii kiusatavale kui kiusajale! Ning nii kiusaja kui ohver vajavad eakaaslaste ringis turva- ja kuuluvustunnet.

*Soovituste koostamisel on kasutatud lasteombudsmani poolt välja antud infomaterjali.

, , ,