enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja? > mõista hukka igasugune vägivald ja teisi aiandav käitumine

See tähendab ühtlasi lapse kasvukeskkonna analüüsimist. Kui räägitakse üht, aga käitutakse teisiti, kipuvad lapsed juhinduma sellest, mida nad näevad. Näiteks laps, keda kodus füüsiliselt karistatakse, võib sellest järeldada, et löömine ja oma füüsilise tugevuse kehtestamine on lubatud. Sama printsiip kehtib ka teisi halvustama keelekasutuse kohta, sest just täiskasvanud inimeste sallimatus erinevuste suhtes on lastele eeskujuks. Kuid lapsed kipuvad selliseid suhtumisi võimendama ja mustvalgemalt suhtuma. Kui laps vaatab palju vägivaldseid (multi)filme või mängib vägivaldseid mänge, oleks mõistlik seda piirata.