enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > miks kiusatakse?

Kiusamine on üsna levinud. See aga ei tähenda, et tegemist oleks normaalse elu osaga. Kiusamisest ei tohiks kunagi mööda vaadata. Mida kauem lastakse kiusamisel kesta, seda kurvemad või traumaatilisemad võivad olla tagajärjed. Ja seda mitte ainult kiusaja jaoks!

Erinevates uurimustes on leitud, et kõige haavatavamad on need inimesed, kes on üheaegselt nii kiusaja kui kiusatava rollis. Kiusamine võib olla kiusaja viis toime tulla olukorraga, kus oldi ise kiusatava rollis – olukorraga muul viisil toimetulekuks on neil puudunud oskus ja emotsionaalne toetus. Samaaegselt kiusaja ja kiusatava rollis olevad inimesed kogevad ka kõige suurema tõenäosusega erinevaid terviseprobleeme (rasked haigused, vaimse tervise probleemid) täiskasvanueas. Ühtlasi on nad kõige sagedamini igapäevased suitsetajad, ülekaalulised ja madala haridustasemega, vahetades kõige sagedamini pidevalt töökohti ning omades vähe sõpru.

Ka nende kiusajate seas, kes kiusatava rollis olnud ei ole, esineb tõenäolisemalt sagedast töökohtade vahetamist, vägivaldsetes suhetes olemist, riskikäitumist, ebaseaduslikku käitumist, kuritegevust, mõnuainete kuritarvitamist, vägivaldsust.

Kiusamine ei ole vaid kiusatava probleem – ka kiusaja vajab abi!