enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath)

Aktiivsus-tähelepanuhäire on seisund, mille puhul on lapsel raskusi keskendumisega ja tavapärastele käitumisreeglitele allumisega. ATH on üks olulisemaid psüühikahäireid lapse- ja noorukieas. See võib põhjustada märkimisväärseid toimetulekuraskuseid lapse erinevates tegevusvaldkondades, nagu õppimine, suhtlemine täiskasvanute ja eakaaslastega, huvialategevusOn täiesti normaalne, et laps unustab mõnikord oma kodutöö, vajub vahel koolitunnis unistuste maailma, käitub mõtlematult või niheleb õhtusöögilauas. Kuid lapse tähelepanematus, impulsiivsus ja hüperaktiivsus võib viidata ka häirele.

ATH Iiigid

ATH positiivsed jooned

ATH ei mõjuta kuidagi inimese intelligentsust või talenti. Paljud ATH diagnoosiga lapsed on mõnes valdkonnas väga andekad.

Kui soovid rohkem lugeda, siis ATH koduleht on kättesaadav siit.

Kuidas Iapsevanemana lapse ATH diagnoosiga toime tulla?

, , ,