enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath) > kuidas iapsevanemana lapse ath diagnoosiga toime tulla? > kehtesta selged ootused ja reeglid > soodustused ja tagajärjed
  • Soodustused peaksid olema mingid privileegid, kiitus või tegevused (mitte meelepärane toit või mänguasjad). Soodustused ja tagajärjed peaksid saabume kohe peale soovitud või mittesoovitud käitumist.
  • Kuigi võib kasutada väikeste soodustuste süsteemi mingi suurema soodustuse saamiseks, ei pruugi tulevikku suunatud soodustused olla nii efektiivsed.
  • Tagajärgi peaks laps ette teadma. Väldi seejuures olukordi ja keskkondi, milles lapse mittesoovitud käitumine on prognoositav.
  • Tagajärgedeks võivad olla „järelemõtlemise“ ajad, soodustustest ilmajäämine jms.
  • Kui laps käitub ebasoovitaval viisil, küsi ta käest, mida ta oleks saanud teisiti teha. Lase tal seda demonstreerida.
  • Muuda sagedasti seatud soodustusi. Ühed ja samad soodustused tüütavad ATH diagnoosiga lapse kiiresti ära.
  • Koosta graafik/tabel punktiskoori või tähekestega, kuhu hea käitumise korral visuaalne edukuse sümbol panna.
  • Pea soodustuste ja tagajärgede süsteemist kogu aeg kinni!

 

, , , ,