enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > bipolaarne meeleoluhäire > kuidas aidata bipolaarse meeleoluhäirega last või noorukit? > koosta kriisipiaan

Mõnikord võib bipolaarse meeloluhäirega noor muutuda agressiivseks või suitsidaalseks. Tehke lapsega koostööd (kui tema arengutase seda võimaldab) ning pange paika tegevusplaan juhuks, kui nii peaks minema. Mõelge aegsasti, millisesse raviasutusse võiks vajadusel pöörduda ning viige end kurssi sealsete reeglitega. Pea meeles, et kui kriisiolukord peaks tekkima, tuleb kõik ohtlikud esemed (näiteks noad, ravimid) hoida lapse käeulatusest eemal. Veendu ka teiste pereliikmete (ja lemmikloomade) turvalisuses. Maniakaalses faasis hoidu konfliktidest potentsiaalselt ohtlikes olukordades (näiteks autosõidu ajal).

, , , ,