enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > kuidas aidata sõltuvusprobleemiga iast

Sõltuvusse võidakse jääda väga erinevatest ainetest ja tegevustest, mistõttu on üheseid käitumisjuhiseid raske pakkuda. Samuti häirivad erinevad sõltuvused ja häire sügavus erineval määral toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist – kui mõne sõltuvuse puhul võib aidata vaid lapse enda meelekindlusest (näiteks suitsetamine), siis teise sõltuvuse puhul võib olla vajalik institutsionaalne rehabilitatsioon.

Peaagu kõikidel sõltlastel esineb kirglik eitusperiood, enne kui nad probleemi tunnistavad. Noored ei ole sageli võimalised ka õigesti hindama, kas nad vajavad kõrvalist abi või mitte. Kõrvalise abi vajalikkus sõltub häire kestusest, ulatusest, iseloomust ja lapse personaalsetest omadustest (uimastisõltuvuse ulatuse hindamisest võid lähemalt lugeda siit).

Sõltuvushaige lähedased võivad kogeda väga erinevaid ja segaseid emotsioone – südamevalu, häbi, hirm, frustratsioon, süütunne, viha, armastus, lootusetus, abitus. Abi vajavad tegelikult mõlemad – nii laps kui vanem. Seega on tähtis, et vanem lapse eest hoolitsemise kõrval ka iseenda eest hoolt kannab. See annab jõudu last ravi vältel toetada ning ennetab tõsisemaid probleeme, mida sõltuvushaige pereliikmed pahatihti kogevad (näiteks erinevad valud, seedehäired, depressioon, ärevus, paanikahood).

Probleemiga tegelemine saab enamus juhtudel alata peale probleemi tunnistamist. Selleks on vajalik lapsega rääkida – empaatiliselt ja ilma hukkamõistuta.

*Soovituste koostamisel on kasutatud narko.ee ja helpguide keskkonda.

, , ,