enesetunne.ee > lapsevanem > mida vanem oma lapse heaolu tagamiseks veel teha saab?

Lapse heaolu algab täiskasvanu rahulolust. Kui vanem on väsinud, kurnatud või masendunud, jätkub tal vähe ressurssi ka lapse vajadustele reageerimiseks. Nii võib tekkida suletud ring, kus lapsed ootavad vanemalt tuge, kuid vanem ei oska või ei suuda last mõista ja toetada. Seega algab lapse heaolu vanema heaolust. See tähendab, et lapsele pühendumise kõrval peab lapsevanem hoolt kandma ka enda heaolu eest – toituma tervislikult, hoidma optimaalset töökoormust, võimaldama endale piisavalt puhkust ja lõõgastavaid tegevusi ning ammutama jõudu ja energiat rikastavatest inimesuhetest ehk sotsiaalsest lävimisest.

Kõige lihtsam on lapse ja enda heaolu eest hoolda kanda siis, kui probleeme ei ole veel tekkinud. Kasuks tuleb ka kursis olek lapse ja tema arengufaasidega, mis suurendab suutlikkust last mõista ning ennetab põhjendamatute ootuste seadmist nii endale kui lapsele.

Laps ja lapse arengufaasid

Piisavalt hea lapsevanema omadused