enesetunne.ee > lapsevanem > mida vanem oma lapse heaolu tagamiseks veel teha saab? > piisavalt hea iapsevanema omadused

Meil kõigil on pajatada mõni lugu lapsepõlvest, mis on jätnud meile emotsionaalse jälje ning saadab meid ka täiskasvanueas. Sageli on need lood seotud ka vanematega – paratamatult tuleb igas suhtes, kus kokku saavad kaks erinevat inimest, ette ka omavahelisi põrkumisi, eriarvamusi ja väärarusaamu. Seetõttu ei tohiks võtta endale eesmärgiks olla ideaalne lapsevanem – sellist lapsevanemat ei ole olemas. Kõik teevad vigu! Täiesti piisav on olla “piisavalt hea lapsevanem“. Piisavalt hea lapsevanema omadused on:

  • hea psüühiline tasakaal
  • võime sõlmida pikaajalisi ja kestvaid inimsuhteid
  • võime eristada enda vajadusi ja soove ning lapse vajadusi ja soove
  • empaatia ehk võime astuda teise inimese/lapse olukorda
  • tegutsemine järjekindlalt ning selgelt ja lapse turvalisuse kindlustamine
  • võime lapsega ette tulevates rasketes olukordades vastu võtta ja taluda nii positiivseid kui negatiivseid tundereaktsiooni, ilma endast välja minemata ja kaotamata kontrolli oma impulsside üle

Piisavalt hea lapsevanemaks olemist toetab hea ja turvaline suhe lapse ema ja isa vahel. Vanemate omavahelisest suhtlemisest peaks peegelduma vastastikuna lugupidamine, teineteise toetamine ning suutlikkus ettetulevate konfliktidega edukat toime tulla.Kuigi vanematevahelised tülid on lastele sageli rasked, on konfliktid elu osa ja seega vältimatud. Lastele ei pea looma illusiooni, et vanemad ei ole kunagi konfliktis (allasurutud pingestatust märkavad nad nagunii), küll aga võiks lapsevanem oma eeskujuga õpetada lugupidavat konfliktide lahendamist.

Soovitused lugupidavaks konfliktide lahendamiseks

,