enesetunne.ee > lapsevanem > mida vanem oma lapse heaolu tagamiseks veel teha saab? > piisavalt hea iapsevanema omadused > soovitused iugupidavaks konfliktide lahendamiseks
  • Ole aus – nii teise kui iseenda vastu. Ära püüa manipuleerimise teel oma eesmärki saavutada.
  • Väljenda rahulikult oma tundeid ja mõtteid, et sind mõistetaks – mitte eesmärgiga väljendada oma valu või haavatust.
  • Kui tunned, et ägestud, siis võta aeg maha ja palu võimalust probleemiga hiljem edasi tegeleda. Karjumine, mõnitamine ja ähvardamine ei kuulu eduka konfliktilahenduse juurde.

 

Konfliktide lugupidav lahendamine on laste heaolu silmas pidades väga oluline. Kui laps näeb oma vanemaid tülitsemas, tekivad lapse ajus sarnased reaktsioonid nagu siis, kui laps on ise rünnaku all või ohus. Ebaadekvaatne konfliktilahendus (karjumine, torisemine, nääklemine, vaidlemine jms) kahjustab lapse turvatunnet.

Kui vahel juhtub, et tüli käigus ei suudetud jääda rahulikuks, tuleks hiljem oma käitumise eest vabandust paluda – siis näeb ka laps, kuidas kahjustatud suhet peale tehtud viga taastatakse.

Kui lapse juures on märgata ebasoovitavat käitumismustrit (hääle tõstmine, ebaviisakad lauakombed või suhtlemisstiil jms), tasuks iseenda käitumist nii-öelda kõrvalt jälgida. Lapsed õpivad käitumist eeskätt oma lähedastelt täiskasvanutelt.

, ,