enesetunne.ee > lapsevanem > mis mõjutab vaimset tervist?

Vaimset tervist mõjutavad väga erinevad vastastikku seotud faktorid. Rolli mängivad nii genotüübiga kaasa saadud eeldused kui ka keskkonna mõju peegeldavad bioloogilised ja sotsiaalsed tegurid.

Psüühilise arengu algstaadiumis on olulised bioloogilised põhivajadused (toit, turvalisus, soojus, hügieen). Nende vajaduste rahuldamine piisaval määral ja õiges vahekorras on selles arenguetapis vaimse tervise seisukohalt hädavajalikud. Edasise arengu käigus vajaduste iseloom muutub. Üha tugevamini hakkavad psüühikat mõjutama olulised inimsuhted. Bioloogilised vajadused jäävad küll endiselt olulisteks, kuid nende rahuldamine saab olema seotud inimsuhete, sotsiaalsete normide ja väärtushinnangutega.

Vaimse tervise mõjutegureid on mitmeid:

Need tegurid võivad olla vaimse tervise seisukohalt nii riski- (soodustavad vaimse tervise probleemide tekkimist) kui kaitsefaktoriteks (soodustavad head vaimset tervist, vähendavad vaimse tervise probleemide tekkimise riski).

,