enesetunne.ee > lapsevanem > mis on vaimne tervis?

Maailma Terviseorganisatsioon defineerib vaimset tervist heaoluseisundina, milles inimene on võimeline realiseerima enda võimeid, saab hakkama igapäevaelu normaalse stressiga, suudab produktiivselt töötada ning on võimeline andma oma panuse ühiskonda.See on palju enamat kui haiguse puudumine. See on inimese võime adekvaatselt tajuda, mõista ja tõlgendada ümbritsevat keskkonda. See on suutlikus teiste inimestega kaasa mõelda ning vastavalt sellele valida kohane suhtlemisviis. See on viis, kuidas me mõtleme, tunneme ja eluga toime tuleme, kuidas end oma kehas tunneme, kuivõrd rahulolevad oma eluga oleme, millise kvaliteediga suhteid loome, kui sihikindlad oleme, mil määral oma keha, meelt ja käitumist kontrollime.

Hea vaimse tervise tunnused on:

Hea vaimne tervis ei tähenda seda, et ei kogeta kunagi kurbust, muret, viha või lootusetust. Kõik inimesed puutuvad kokku erinevate olukordadega ning kogevad erinevaid tundeid – vahel positiivseid, vahel negatiivseid. Oluline on see, milline on valdav emotsioonide foon, kuivõrd rahulolev üldiselt ollakse, mil määral iseendast hoolitakse ning kui aktiivne, sotsiaalne ja osavõtlik ollakse.

Nii nagu füüsiline tervis, vajab ka vaimne tervis hoolt. Võti parema vaimse tervise juurde on aktiivne tegelemine sellega, mis elus lisapingeid või raskusi tekitab – olgu selleks siis mõtlemine, stress, teatud keskkonnatingimused, suhted või midagi muud.

,