enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile

Lapse vaimse tervise probleemi ei pruugi olla sugugi lihtne märgata. Liigagi tihti jäävad vaimse tervise probleemide all kannatavad lapsed ilma vajaliku abita. Ühelt poolt on lastel sageli raske oma muutunud enesetunnet kirjeldada ja vaimse tervise probleemidega seostada. Teiselt poolt võib abini jõudmist takistada lapsevanema(te) vähene teadlikkus vaimse tervise probleemide ohumärkidest. Küllalt tihti juhtub sedagi, et lapse vaimse tervise probleeme tõlgendatakse lapse arengufaasi iseärasustena või arvatakse põhjus peituvat välistes asjaoludes (näiteks konfliktid eakaaslastega).Kindlasti ei viita veel ühe sümptomi esinemine tõsikindlalt vaimse tervise probleemi olemasolule, kuid mida rohkem lapsel vaimse tervise probleemide sümptomeid täheldada saab ning mida pikemat aega on need muutused püsinud, seda tõsisemalt tuleks lapse terviseseisundisse suhtuda.

Mille suhtes tähelepanelik olla?

Kliiniline lapsepsühholoog Kai Teeäär on koostanud juhendmaterjali laste vaimse tervise edendamise võimalustest ning parimatest praktikatest Euroopas, milles raames toob ta earühma kaupa välja erinevaid näitajaid konsulteerimise või kohese sekkumise vajalikkuse osas.

AbsoIuutsed näitajad koheseks edasiseks uuringuks

Näitajad konsulteerimise vajadusest

, , ,