enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile > näitajad konsulteerimise vajadusest > kooli-eelses ja nooremas koolieas lapsed

(sõltuvalt arengutasemest):

  • Ei reageeri helidele/häältele
  • Lapsega rääkides pole võimalik saavutada silmsidet
  • Lapse kõne on raskesti mõistetav, kõne areng seiskub või selles on halvenemise märke
  • Kui kolmeaastase lapse kõne on raskesti mõistetav
  • Laps kasutab vaid üksikuid tegu-, omadus- ja määrsõnu; laps ei kasuta mitmust; ei moodusta lihtsaid lauseid
  • Kui nelja-aastane laps ei suuda lauset alustada ja kordab silpe või sõnu; laps kasutab lühikesi, grammatilisi lauseid; lapse kõnest ei ole alati võimalik aru saada; laps ei suuda ka lühidalt rääkida äsja toimunud sündmustest

, ,