enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile > näitajad konsulteerimise vajadusest > koolieas lapsed ja noored
 • Sageli ei pööra tähelepanu detailidele või teeb hooletusvigu
 • Sageli on raskustes tähelepanu säilitamisel mängu või ülesande juures
 • Sageli ei näi kuulvat otsest pöörduvat kõnet
 • Sageli ei järgi juhendamist, ei suuda lõpetada oma töid
 • Sageli on raskustes oma ülesannete ja tegevuste organiseerimisel
 • Sageli väldib või keeldub ülesannetest, mis nõuavad kestvat vaimset pinget
 • Sageli kaotab vajalikke asju (mänguasjad, pliiatsid, raamatud)
 • On kergesti häiritav välistest asjaoludest
 • On sageli unustav igapäevastest tegevustes
 • Sageli vehib käte ja jalgadega ning niheleb istudes
 • Sageli tõuseb istumast olukordades, kus see on kohatu
 • Sageli jookseb ringi või ronib olukordades, kus see on kohatu
 • Sageli on raskustes vaiksetes mängudes või vaba aja tegevustes
 • On sageli liikumises
 • Sageli räägib liiga palju
 • Sageli vastab enne, kui küsimus on lõpetatud
 • Sageli on raskustes oma järjekorra ootamisel
 • Sageli katkestab või sekkub teiste tegevustesse
 • Puudub arengutasemele vastav võime arendada suhteid eakaaslastega
 • Puudub spontaanne püüd jagada oma rõõmu, huvisid, saavutusi teiste inimestega
 • Märgatavalt on häiritud võime algatada ja säilitada suhteid teiste inimestega
 • Puudub arengutasemele vastav mitmekesine spontaanne kujutlusmäng
 • On hõivatud stereotüüpsest ja korduvast huvide mustrist
 • Paindumatult omandab erilise mittefunktsionaalse rutiini või rituaalid
 • Esinevad tahtmatud, kiired korduvad motoorsed liigutused (silmapilgutused, õlakehitused, näogrimassid jms.) ja/või vokaalsed avaldused (köhatamine, nohistamine jms.), millel puudub eesmärk
 • Esinevad meeleolu ja afekti muutuse episoodid
 • Muutunud on aktiivsuse üldine tase

 

, ,