enesetunne.ee > lapsevanem > suhted peres

Perekond toimib suhete kaudu. Perekond pakub oma liikmetele võimaluse kahepoolseteks suheteks, samuti rühmas olemise kogemust. Perekond on lapse kasvuruum, kus ta õpib osalema suhetes ja väljendama oma tundeid. Perekond annab lapsele samastumismalle ning toimib peamise kasvatajana nii üldiste normide kui tavade õpetamisel, aga ka eetiliste tõekspidamiste omandamisel. Perekonnas õpib laps tundma vaba aja veetmise võimalusi, osalema ühiskondlikes tegevustes, nautima kultuuri ja loodust.

Last mõjutavad nii personaalsed suhted teiste pereliikmetega kui ka teiste pereliikmete omavahelised suhted ja läbisaamine. See tähendab, et heade peresuhete nimel tuleb täiskasvanud pereliikmetel vaeva näha. Perekonna ja perekonnasiseste väärtuste pinnalt kujuneb lapse üldine ellusuhtumine. Üks olulisemaid peresisese atmosfääri kvaliteediindikaatoriks on kodus valitsev emotsionaalne kliima, mille kaudu saab laps võimaluse õppida, mängida, armastust pakkuda ja vastu võtta ning teisi põhivajadusi rahuldada.

Et laps tunneks ennast väärtuslikuna, on oluline temaga koos asju teha ning teda erinevatesse tegevustesse kaasata. Lapse enesekindlus tõuseb, kui ta tunneb, et teda märgatakse. Kui lapsega suheldakse vähe, võib pidurduda tema analüüsi- ja mõtlemisosksus. See võib avalduda oma seisukohtade puudumisena või arusaamade pealiskaudsuses ja vääriti mõistmises. Lugude jutustamine ja muinasjuttude ettelugemine aitavad lapsel oma ideid vormida, erinevaid mõtteid mõelda ja avastada ning õppida mõistma ka teiste inimeste seisukohti.

Ei tohiks unustada, et suhtlemise juures on olulised nii verbaalsed kui mitteverbaalsed (miimika, žestid, vaikus, pilkkontakt) väljendusvormid. Koolieelses eas on laps sõna hea kõla, rütmi ja riimi osas eriti tundlik.

Peresuhte mõjust lapse arengule loe täpsemalt siit.