enesetunne.ee > leia spetsialist > eha rüütel
Eha Rüütel

Eha Rüütel

Psühhoterapeut

Tallinn

Lahenduskeskset loovteraapiat pakub eesti, inglise ja soome keeles psühhoterapeut Eha Rüütel, kes on omandanud lahenduskeskse psühhoterapeudi kvalifikatsiooni Helsingi Psühhoteraapiainstituudis Soomes, on kaitsnud magistri- ja doktorikraadi psühholoogias Tallinna Ülikoolis ning rahvatervise magistrikraadi Rootsis (Nordic School of Public Health).

Lahenduskeskne loovteraapia on lühiteraapia, mis toetub lahenduskeskse psühhoteraapia põhimõtetele ning kasutab töö- ja suhtlusvahendina loomingulist tegevust. Lahenduskeskne lähenemine on suunatud tulevikule ja lähtub eeldusest, et lahenduste leidmiseks on probleemi põhjuste väljaselgitamisest olulisem selgitada välja soovitud olukord ning sellest lähtudes seada selged saavutatavad eesmärgid. Otsitakse ressursse, tugevusi, toimetulekuvõtteid ja tegevusi, mis on varem edu toonud ning millest oleks kasu praeguses olukorras. Ollakse veendunud, et muutus on võimalik, muutused toimuvad kogu aeg ja võivad toimuda erineval moel. Lähtutakse põhimõttest, et klient on oma elu ekspert ning teraapiasuhet käsitletakse koostöösuhtena. Lahenduskeskne loovteraapia ühendab kujundilise ja verbaalse loova mõtlemise.

Lahenduskesksest loovteraapiast on abi erinevate elukriiside ja tervisehäiretega toimetulekul, pere-, töö- ja koolisuhete selgitamisel, kehaga rahulolematuse ja kehaimidži probleemide puhul ning lahenduste leidmiseks oma potentsiaali rakendamist takistavates olukordades.

Lahenduskesksesse loovteraapiasse on oodatud täiskasvanud, teismelised ja grupid.

tervisekliinik@gmail.com