enesetunne.ee > leia spetsialist > kadri arula

Kadri Arula

Loovterapeut/muusikaterapeut

Veebipõhine, Tallinn

Olen kvalifitseeritud muusikaterapeut Eestis (EMTÜ) ja Inglismaal (HCPC). Muusikateraapiat olen õppinud algkursusel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja magistriõppes Londonis Roehamptoni ülikoolis.

Muusikateraapia on teaduspõhine teraapiavorm, kus lisaks sõnadele kasutatakse teraapiaprotsessis muusikat eneseväljenduse ja kommunikatsiooni eesmärgil. Muusikat kasutatakse kõnevõime ning kognitiivsete ja füüsiliste võimete taastamiseks. Muusikateraapiast võivad abi saada nii lapsed, täiskasvanud kui eakad.

Minu lähenemine on eelkõige kliendikeskne. Oma töös kasutan nii verbaalset kui ka mitteverbaalset lähenemist.

Muusikateraapia puhul ei ole pillimängu- ning lauluoskus oluline. Kesksel kohal on enese väljendamine läbi muusika, sest sõnadest võib tihtipeale jääda vajaka. Leian, et teraapia tähtsaimaks alustalaks on ausa ja tugeva usaldussuhte loomine kliendi ja terapeudi vahel.

Muusikaterapeudina olen töötanud neuroloogiahaiglas Royal Hospital For Neuro-disability, erivajadustega laste koolis Charlton Park Academy. Ka olen töötanud eraklientidega Londonis, Berliinis ja Tallinnas.

Hetkel töötan muusikaterapeudina Käo Tugikeskuses erivajadustega täiskasvanutega ning olen Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud kursusel ‘Sissejuhatus muusikateraapiasse’, mis on teeninud 2019. aasta e-kursuse kvaliteedimärgi.

Kuulun Eesti Muusikateraapia Ühingusse ja Briti Muusikateraapia Ühingusse (BAMT).

stuudiomuusa.com