enesetunne.ee > leia spetsialist > kärt käesel

Kärt Käesel

Koolipsühholoog; psühholoogiline nõustaja

Tallinn, Harjumaa

Õppinud Akadeemia Nordis (liidetud Tallinna Ülikooliga), omandanud bakalaureusekraadi psühholoogias. Magistrikraad kaitstud Tallinna Ülikoolis pedagoogilise nõustamise erialal. Täiendkoolitusena läbitud klassiõpetaja eriala, õppenõustamiskeskuste nõustajate täiendkoolitus, erinevad psühhodiagnostikate koolitused jpm. Olen kutsekoja poolt atesteeritud 7. kategooria koolipsühholoog, mul on TLÜ vaimsete võimete testipaketi, kooliküpsuse hindamise ja sotsiaalsete oskuste hindamise testi kasutamise õigus.

Alates 2001. aastast töötan Pelgulinna Gümnaasiumis koolipsühholoogi ametikohal, lisaks tegutsen alates 2004. aastast  psühholoogiaõpetajana, aastast 2010 kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijana. Alates 2014. aastast juhin Tallinnas vastava ainesektsiooni tööd. Koolitajana töötan alates 2006. aastast.

Minu sihtrühm on lapsed ja noored (6-19aastased), lapsevanemad, õpetajad. Tavaliselt pöördutakse minu juures juhul, kui laps ei saa koolis hakkama või ei saada lapse õpetamisega-kasvatamisega koolis hakkama, sama ka lasteaialaste puhul. Oskan anda nõu ja soovitusi, kuidas koolis ja lasteaias peaks arengukeskkonda muutma nii, et see vastaks selle lapse vajadustele. Oskan vahet teha suurematel (püsivatel) ja väiksematel (mööduvatel) probleemidel. Oskan teha koostööd sotsiaalsfääris perede ja laste huvide kaitsel ja heaolu suurendamisel. Põhilised probleemid on seotud ebaühtlaste võimete, andekuse, suhtlemise, kõrgenenud ärevuse ja koolitõrke, madala motivatsiooni, ebaühtlaste õpitulemuste, käitumisprobleemide, meeleolulanguse, ebatõhusate kasvatusvõtete ja õpetajate tööstressiga.

kart.kaesel@gmail.com psyhholoog.weebly.com