enesetunne.ee > leia spetsialist > maria kalasnikova

Maria Kalasnikova

Loovterapeut/kunstiterapeut

Tallinn, Harjumaa

Olen loovterapeut ning minu töö eripäraks on varajane sekkumine. Tegelen rasedatega ja nende partneritega, imikutega, väikelastega ning nende vanematega. Oma töös toetun kiindumussuhe ja lapse arengu teooriatele ning antud valdkonna uuringute tulemustele.

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis psühholoogia bakalaureuseõppe ja kunstiteraapiate magistriõppe, osalenud vanem-laps loovteraapilise diaaditöö täiendkoolitusel ning on käinud ka Birth psychology konverentsil, mis toimus USA-s ja ECArTE kunstiteraapia konverentsil, kus esinesin diaaditöö teemalise ettekannega. Samuti olen täiendanud  ennast imikute vaimse tervise teemalistel koolitustel.

Lisaks sellele tegelen loovteraapiaga psühhoteraapilisel tesemel tesimelistega ja täiskasvanutega, kus kasutan lahenduskeskse lühiteraapia põhiprintsiipe.

Loovteraapia on psühhoterapeudiline tegevus, kus kliendiga töös kasutatakse visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut. Konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest. Kunstiteraapias ei ole vaja kunstioskusi ning fookus ei ole kunstiteosel, vaid teraapilisel protsessil. Olulisel kohal on enese väljendamine läbi pildi, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga. Terapeudi roll on aidata leida situatsiooni neid külgi, mida klient ise varem märganud pole ning aidata liikuda tema enda eesmärkide suunas, toetudes ressursidele ja tugevustele.

loovterapeut@gmail.com loovterapeut.com