enesetunne.ee > leia spetsialist > marie maarend

Marie Maarend

Psühholoog

Olen lõpetanud magistriõppe psühholoogia erialal koolipsühholoogia spetsialiseerimisega. Praktikuna ehk koolipsühholoogina olen töötanud 2010.aastast. Alates 2014.aasta sügisest töötan Järvamaa Rajaleidja keskuses II tasandi nõustajana. Keskuses töötamine võimaldab lisaks koolidele ja kooliõpilastele tegeleda ka lateaede ja lasteaiaealiste lastega.

Minu töö peamine eesmärk on teostada laste hariduslike erivajaduste hindamist nii haridusasutustes kui ka keskuses ning sellest lähtuvalt nõustada lapsevanemaid ja õpetajad lapse arendamise, toetamise ja talle sobivaima keskkonna loomise teemadel. Vajadusel toimub koostöö kõikide täiskasanutega, kes lapsega kokku puutuvad, sh lastepsühhiaatrid ja teised kliinilise ning õppenõustamise valdkonna spetsialistid.

marie.maarend@rajaleidja.ee rajaleidja.ee