enesetunne.ee > noor > abi võimalused

Meie ümber on väga palju inimesi, kes tahavad meid aidata. Mõned probleemid lahenevad ja on väga edukalt lahendatavad pere- ja sõpraderingis, kuid mõnikord sellest ei piisa. Kui tunned end püsivalt kurva ja õnnetuna, kannatad põhjendamatute hirmude või ennastkahjustavate mõtete all, vaevled madala enesehinnangu ja enesesüüdistuste küüsis või sul on mõni muu mure, mis häirib sinu igapäevaelu, siis tasuks otsida abi ka pere- ja sõpraderingist kaugemalt. Meie ümber on mitmeid spetsialiste, kes on õppinud selleks, et inimesi erinevate probleemide korral aidata (perearst, psühholoog, psühhiaater, psühhoterapeut).
Kui tunned, et sa ei ole praegu veel valmis oma murega mõne spetsialisti kabineti uksest sisse astuma, võid helistada ka usaldustelefonile või otsida abi internetist. Mis iganes abi viisi kasuks sa ka ei otsusta, on alati samal ajal kasulik rakendada ka eneseabivõtteid. Ära jäta probleemide korral abi otsimata – sa ei pea kannatama!

Ei ole tervist ilma vaimse terviseta!

Vaime tervise professionaalset abi pakuvad spetsialistid, kes on õppinud vaimse tervise probleeme ära tundma, inimese toimetulekut toetama ning võimalikult õigeaegset ja asjakohast abi pakkuma. Sõltuvalt spetsialistist pakutakse abi nõustamise, teraapia, või ravimite määramise korras.Professionaalse abi puhul võib olla kindel selle konfidentsiaalsuses. See tähendab, et vaimse tervise spetsialist kaitseb talle usaldatud isiklikku informatsiooni. Ta ei räägi ilma inimese nõusolekuta isegi sellest, et inimene tema vastuvõtul käib (ka mitte sõpradele, tuttavatele, tööandjale, koolile). Konfidentsiaalsusest võib kõrvale kalduda vaid seaduses ettenähtud juhtudel (oht kellegi elule või tervisele, kohtu või politsei järelpärimisel), kuid ka siis paljastab vaimse tervise spetsialist vaid antud olukorras hädavajaliku info.