enesetunne.ee > noor > abi võimalused > kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise viis, kus kokku saavad sarnaste kogemuste või probleemidega inimesed. Nõustamise sisuks on läbielatu jagamine. Sarnaste probleemidega inimesed räägivad oma läbielamistest, edusammudest ja tagasilöökidest. Probleemi juba selja taha jätnud inimesed saavad teistega jagada tehnikaid ja kogemusi, mis neid probleemi lahendamisel aitas ja mis oli raske, kust ammutada jõudu jne.Kogemusnõustamine põhineb empaatiavõimel ning soovil saatusekaaslasi aidata ja toetada. See ei ole teiste inimeste probleemide lahendamine, vaid teiste inimeste ära kuulamine, olemasolevate võimaluste ja ressursside leidmine, raskuste äratundmine ning jõuakohase abi, nõu ja toe pakkumine.Kogemusnõustamine võib toimuda tugigrupis, individuaalsel näost-näkku kohtumisel, telefoni vahendusel või veebipõhiselt (e-kirjad, foorumid, skype, facebook jne). See võib olla vägagi toetav ja kergendav, sest pakub äratundmisrõõmu, et ei olda oma murega üksi: et on keegi, kes teab üsna täpselt, mida inimene parasjagu läbi elab.

Ametlikult tegutsevad kogemusnõustajad on läbinud koolituse, töötavad reeglina vabatahtlikkuse alusel ning neile kehtib konfidentsiaalsusnõue (hoiavad isiklikku infot enda teada).

,