enesetunne.ee > noor > abi võimalused > psühhiaater

Psühhiaater on arst, kes peale arsti põhiõpet on spetsialiseerunud psühhiaatrile. See tähendab, et psühhiaater tegeleb psüühikahäirete diagnostika, ravi, rehabilitatsiooni ja ennetamisega. Psühhiaatri ülesandeks on vastavalt kliinilisele pildile, haigusloole ja erinevate uuringute tulemustele diagnoosida või välistada psüühikahäire. Psühhiaater on arst, kes oskab psüühilisi haigusi ravida nii ravimite kui ka psühhoteraapiaga. Suurem osa psühhiaatreid kasutavad kombineeritud meetodit ravimitest ja psühhoteraapiast, sest kombineeritud meetod annab sageli parima tulemuse.Psühhiaatri määratud ravimite võtmine ei ole kohustuslik (v.a. sundhospitaliseerimise puhul, mil ollakse eluohtlikus või psühhootilises seisundis), kuid tasub meeles pidada, et niisama ei soovita ega kirjuta ravimeid ükski arst. Psühhoteraapial kui raviviisil on palju erinevaid meetodeid. Konkreetse psühhoteraapilise raviviisi sobivust hindab psühhiaater tuginedes oma põhiseisukohtadele, taustale ja uuringutele.Ka psühhiaatri juures käies on oluline usalduslik suhe ja koostöö. Kui psühhiaatriga on ebamugav rääkida, puudub valmisolek end avada ning ei inimene ei taju, et psühhiaater teda mõistaks ja aktsepteeriks, tasub kaaluda mõne teise psühhiaatri juurde minemist. Kui esimene kogemus ei ole meeldiv, ei tohiks selle põhjal kõikide psühhiaatrite kohta hinnangut kujundada. Nii nagu inimesed on erinevad, on seda ka psühhiaatrid, nende kogemused ning töömeetodid.

Enne psühhiaatri valimist võid soovida uurida (näiteks asutusest, kus spetsialist töötab):

Vaata meie lehe spetsialistide sektsiooni psühhiaatreid!

,