enesetunne.ee > noor > abi võimalused > psühholoog

Psühholoog on vaimse tervise spetsialist, kelle töö põhisisuks on nõustamine. Tema poole pöördutakse väga erinevate probleemide korral: enesehinnang, enesekehtestamine, karjäärivalik, probleemid suhetes või suhtlemisel, raskused iseenda mõistmisel, vaimse tervise probleemid ja nendega toimetulek, kriisidega toimetulek jms.Psühholoogi juures käies on tähtis usalduslik suhe, koostöövalmidus ja spetsialisti ning kliendi omavaheline sobivus. Nagu elus ikka, ei pruugi iga psühholoog igale inimesele sobida. Sellises olukorras tuleks ilma igasuguse süü- või häbitundeta mõni teine spetsialist leida. On oluline, et psühholoogiga oleks mugav ja kerge rääkida, et oldaks valmis end avama, et end tuntaks mõistetuna ja aktsepteerituna. Kui esimene kogemus ei ole kohe meeldiv, ei tohiks selle põhjal oma üldist hinnangut kujundada. Nii nagu inimesed on erinevad, on ka psühholoogid,nende ettevalmistus ning töömeetodid erinev.Meeles tasub pidada sedagi, et psühholoogid ei määra ravimeid. Nad aitavad inimesel leida viise, kuidas mingi olukorra või probleemiga toime tulla. Seejuures ei suru nad käitumismalle või tegevusi peale, vaid lasevad inimesel endal mõelda, mis oleks tema jaoks aktsepteeritav või lahendus. Nõustamise käigus aidatakse inimesel seada eesmärke ja mõista oma elus toimuvat, näha olukordi laiemas plaanis ning julgustatakse teadlikute valikute tegemist. Eesmärgid ja vahendid mida nõustamise käigus kasutatakse, sõltuvad iga inimese personaalsetest vajadustest. Lisaks võid lugeda peaasi.ee lehelt.

Enne psühholoogi valimist võid soovida uurida (näiteks asutusest, kus spetsialist töötab):

Vaata meie lehe spetsialistide sektsiooni psühholooge!

,