enesetunne.ee > noor > abi võimalused > veebinõustamine

Veebinõustamise all mõistetakse nõustamist interneti vahendusel. See võib toimuda nn. online nõustamisena (näiteks Skype vahendusel, jututoas), foorumipostitustele ja kirjadele vastamise vormis või spetsiaalsetes küsimus-vastus rubriikides. Veebinõustamist ei saa mõista lihtsalt internetti kolinud nõustamisseansina, sest sel on teistmoodi kvaliteet – nõustaja ja nõustatava vahel puudub otsene kontakt. Küll aga on veebinõustamisel omad eelised, nagu ka puudused.

Veebinõustamise eelistena saab välja tuua:

Veebinõustamise piirangute või puudustena saab välja tuua:

Veebinõustamise sobivus sõltub probleemist ja inimesest. Veebinõustamine abistamissuhtena ei paku küll traditsioonilise nõustamisega samaväärselt lähedust ja inimlikku kontakti, kuid see võib teatud juhtudel olla ainus abi, mida inimene on konkreetsel ajahetkel valmis vastu võtma (näiteks väga tugevate häbi- ja süütunnete korral).

Ühtlasi pakub veebinõustamine foorumites ja tugigruppides inimesele äratundmisrõõmu, et ta ei ole oma mure või probleemiga üksi. See vähendab häbitunnet ning võimaldab abivajajal teiste kogemustest ja nõuannetest õppida. Veebinõustamine ei asenda traditsioonilist nõutamissuhet. Küll on aga leitud, et teatud juhtudel on veebinõustamine isegi efektiivsem. Kahtlemata on see ka paindlikum, vähem aega ja kulutusi nõudvam ning võimaldab abivajajat vajadusel spetsialisti juurde suunata – seega on veebinõustamine oluline ressurss vähem keerukamate probleemide lahendamiseks või abivajaja vajaliku abi juurde suunamiseks.

,