enesetunne.ee > noor > abi võimalused > veebinõustamine > veebinõustamise eelistena saab välja tuua
  • Mugavus ja odavus. Veebinõustamise kasutamiseks ei ole vaja spetsiaalselt nõustaja juurde minna minna. Samuti puudub märkimisväärne lisakulu. Internet on Eestis laialt levinud, mis võimaldab ka nendel inimestel abini jõuda, kellel see regionaalsetel või rahalistel põhjustel on raskendatud.
  • Suurem anonüümsus. Anonüümsus, mida internet võimaldab, kõrvaldab paljude inimeste jaoks olulise tõkke – piinlikkustunde. See võimaldab ka nendel abi saada, kes reaalses elus oma isiklikke probleeme rääkida ei julge. Samuti puudub eelkõige väiksematele kohtadele omane oht, et mõni tuttav neid vaimse tervise spetsialisti juurde pöördumas näeb (mida kahjuks endiselt sageli häbenetakse).
  • Väiksem pinge. Vahetu suhtlemise puudumine ja anonüümsus võimaldab nõustataval olla avameelsem ning otse ja keerutamata oma murest rääkida. Ta ei pea muretsema selle pärast, mis mulje ta jätab või kuidas peaks reageerimaa potentsiaalselt ebamugavale tagasisidele.
  • Võimalus järgi mõelda ja õigeid sõnu otsida. Vahetu suhtlemise puhul tekitab vaikus sageli ebamugavustunnet ning pinget midagi kiiresti öelda või vastata. Veebinõustamise puhul on enne vastamist võimalik on sõnade üle järgi mõelda just nii kaua, kui seda soovitakse. Erandiks on online nõustamine, mille puhul teatav sisemine surve kiiresti vastata säilib.
  • Salvestamise võimalus. Veebinõustamise eripärast tulenevalt on võimalik küsimusi ja vastuseid soovi korral salvestada ning neid hiljem uuesti vaadata.
  • Paindlikkus. Teenust saab kasutada endale sobivas kohas ja kellajal.

,