enesetunne.ee > noor > abi võimalused > veebinõustamine > veebinõustamise piirangute või puudustena saab välja tuua
  • Piiratum infovahetus. Puudub mittesõnaline info – ei näe kehakeelt, puudub võimalus hääletooni ja kehahoiaku abil toetust ja mõistmist väljendada. Samuti puudub võimalus inimese emotsioonide kohta vahetut infot saada. Näost-näkku suhtlemisel täpsustavad hoiak ja naeratused palju.
  • Vääriti mõistmise oht. Sõnadel ja huumoril võib inimeste jaoks olla erinev tähendus. Kui teavet on liiga vähe, see on ühekülgne või kirjeldatud olukord meenutab iseenda kogemusi ja läbielatut, on oht ühekülgseteks tõlgendusteks. Vääritimõistmisi saab küll korrigeerida, kuid sel ei pruugi ajanihke tõttu olla olulist mõju.
  • Abi ajaline nihe. Probleemi ühiselt läbi töötamine ja emotsionaalne toetus on mõnevõrra raskem ja aeganõudvam. Vastust peab sageli kaua ootama ega saa kohe küsimustega edasi minna. Erakorraliste probleemide puhul võib nõu ja abi jääda hiljaks.
  • „Ära kadumise“ ja ignoreerimise võimalus. Veebipõhine nõustamine jätab võimaluse igal hetkel „ära kaduda“ ning olulisi küsimusi eirata. Sellised teemad võivad aga olla just see koht, kus inimesel on kõige rohkem nõu, abi ja ärakuulamist vaja.

,