enesetunne.ee > noor > bipolaarne meeleoluhäire > mis on bipolaarne meeleoluhäire?

Bipolaarne meeleoluhäire on seisund, millele on iseloomulikud tugevad meeleolu kõikumised väga halva ja väga hea meeleolu vahel. See ei ole tavaline meeleolumuutus, mida kõik inimesed kogevad. Bipolaarse häire puhul vahelduvad alanenud meeleolu ja kõrgenenud meeleolu enamasti enamvähem reeglipäraselt ning kõikumised on nii suured, et need hakkavad segama tavapärast elu (toimetulek tööl / koolis, suhted teiste inimestega).Bipolaarse häire korral esineb:

 • madaldunud meeleolu ehk depressiivne seisund, kus inimesel on tugevad depressiooni sümptomid. Esineda võib:
  • lootusetus, kurbus, nutusus, „tühi tunne“
  • erinevad valud kehas (näiteks: peavalu, kõhuvalu)
  • kergesti ärrituvus
  • võimetus tunda rõõmu
  • väsimus, energiapuudus
  • vaimne ja füüsiline loidus
  • muutused söögiisus
  • unehäired
  • keskendumisraskused
  • väärtusetuse- ja süütunded
  • enesetapumõtted
 • kõrgenenud meeleolu ehk maniakaalne seisund, millele on iseloomulik üleolev rõõmutunne, kõrge energiatase, vähenenud unevajadus. Esineda võib:
  • tavapäratult kõrgenenud meeleolu, optimism või hoopis ärrituvus
  • kõrgenenud enesehinnang, liialdatud usk enda võimetesse
  • vähenenud unevajadus, kuid ollakse seejuures energiline / puhanud
  • suurenenud jutukus või vajadus pidevalt rääkida
  • kiire mõttelend ja häiritud otsustusvõime (ei mõelda oma tegude tagajärgedele, võetakse mõtlematuid riske), impulsiivsus
  • häiritud keskendumine (tähelepanu hajub kergesti)
  • suurenenud aktiivsus või rahutus
 • madaldunud meeleolu ja kõrgenenud meeleolu vahelduvad episoodid

Bipolaarne meeleoluhäire ei ole lihtsalt hea või halva tuju vaheldumine. Madaldunud meeleolu ja kõrgenenud meeleolu perioodid kestavad tavaliselt päevi, nädalaid või kuid. Erinevalt tavalistest meeleolumuutustest, on bipolaarse meeleoluhäire puhul meeleolumuutused nii tugevad, et nad segavad toimetulekut igapäevaeluga. Kõrgenenud meeleolu perioodil võib inimene impulsiivselt lahkuda töölt või koolist, võtta mõtlematult laenu, olla puhanud üksnes peale mõnetunnist und jne. Alanenud meeleoluperioodil võib aga inimene olla äärmiselt kurb ja tunda tugevaid süütundeid selle pärast, mida ta kõrgenenud meeleolu perioodil korda saatis. Alanenud meeleolu perioodil võib inimene olla nii väsinud, et ta ei soovi voodistki tõusta.

Häire avaldumine võib erinevate inimeste puhul suuresti varieeruda (sümptomite arvu, mustri, tõsiduse ja sageduse poolest). Mõnel inimesel esineb rohkem madaldunud meeleolu perioode, mõnel kõrgenenud meeleolu perioode. Mõnel inimesel vahelduvad erinevad perioodid pidevalt, mõnel esineb üht või teist perioodi vaid mõnel korral kogu elu jooksul.

,