enesetunne.ee > noor > enesetapumõtted > mis on enesetapumõtted? > enesetapuohule võib viidata
  • Lootusetuse-, üksildustunde ja elutüdimuse väljendamine sõnades: „Ma tahan surra“, „Ma teen kõigele lõpu“, „Kui mind ei oleks,….“, „Kõigil on ükskõik, kas ma elan või suren…“, „Tal oleks parem ilma minuta“, „Mul ei ole mitte kedagi ega millegi nimel elada…“ jms.
  • Enesest mittehoolimise ja enesetapuohu märgid käitumises: alkoholi ja narkootikumide tarvitamine, riskiv käitumine, hoolimatus oma väljanägemise osas, oma asjade ära andmine, ravimite varumine, relvade varumine, surmateemaliste juttude, luuletuste kirjutamine, surmateemaliste piltide joonistmaine, erilisel või lõplikul viisil pere või sõpradega hüvasti jätmine, hüvastijätukiri
  • Rasked elusündmused: tõsise suhte lõppemine, kalli inimese surm, suured majanduslikud raskused, kiusamine ja narrimine
  • Sotsiaalne isolatsioon (perest ja sõpradest eemaldumine)
  • Äkiline rahu või õnnetunne peale pikka masendust: see võib tähendada, et inimene on teinud konkreetse enesetapuplaani ning tunneb rõõmu peatse kergendustunde saabumise üle

, ,