enesetunne.ee > noor > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamisega toime tulla? > otsi abi

Vanemad, õpetajad, kooli juhtkond, nõustajad ja politsei saab aidata sul küberkiusamisega toime tulla. Osa küberkiusamise viisidest on kriminaalkorras karistatavad, mistõttu võib politsei teavitamine olla hädavajalik. Esmaseks politsei poolseks kontaktiks võiks olla veebikonstaabel (kontaktid leiab politsei kodulehelt), kes oskab tekkinud olukorda objektiivselt hinnata.

, ,