enesetunne.ee > noor > kiusamine > küberkiusamine > mis on küberkiusamine?

Küberkiusamise all mõeldakse kiusamist elektroonilistes suhtlusvahendites. See on tahtlik tegevus ja korduv käitumine, mille teostamiseks kasutatakse arvuteid, telefone ja teisi elektroonilisi seadmeid.Kiusatav pilt, kommentaar või videoklipp on isegi ühekordsel üleslaadimisel kättesaadav internetti kasutatavatele inimestele väga pikka aega. Elektroonilised suhtlusvahendid võimaldavad väga järjekindlalt ja püsivalt kiusata.Üks suuremaid erinevusi küberkiusamise ja tavalise kiusamise vahel on see, et kui tavalise kiusamise eest saab koju peitu minna, siis küberkiusamine tuleb koju kaasa või on kodus isegi hullem. Oluline erinevus tavalise kiusamise ja küberkiusamise vahel on ka see, et küberkiusamise tagajärgi näeb kiusaja ajalise viivitusega. Sellest tulenevalt ei tajuta nii hästi kiusatavale põhjustatud valu ja kannatusi, mistõttu võib küberkiusamine olla isegi jõhkram kui tavaline kiusamine.

Küberkiusamine võib toimuda järgmistel viisidel:

Küberkiusamise mõju kiusatavale ei erine tavalise kiusamise tagajärgedest. Küberkiusamist kogenud inimesed tunnevad teistest sagedamini ärevust, üksindust, depressiivseid tundeid, neil on madalam enesehinnang, nad osalevad vähem töö või kooliga seotud tegevustes ning neil on halvem õppe- või tööalane edukus. Ka küberkiusamine mõjutab kiusatava suhteid, vaimset heaolu ja tervist ning võib rasketel juhtudel viia enesetapuni.

Küberkiusamise ennetamiseks tutvu turvalise internetikasutuse põhimõtetega.

Soovitused häiriva teate saamise korral

Kontrolli oma infoturbealaseid teadmisi

, ,