enesetunne.ee > noor > kuidas vaimset tervist hoida? > hoidu alkoholist, tubakast ja teistest narkootilistest ainetest > narkootikumid

Narkootikume on väga erinevaid (ka toime poolest) ja nagu teisedki narkootilised ained, mõjutavad eranditult kõik narkootikumid ajukeemiat ning võivad tekitada püsivaid kahjustusi. On neid, kes peale paari proovimiskorda olulisi muutusi oma tervises ei tähelda, kuid on ka neid, kes haigestuvad püsivalt. Sagedamini esinevad püsivad vaimse tervise häired, mis on vallandunud narkootikumide tarvitamise järel, on ärevushäired, meeleoluhäired, unehäired, paanikahäired, psühhoos. Ei ole selge, miks osad inimesed narkootikumide tarvitamise järel haigestuvad, teised aga mitte. Arvatakse, et narkootikumid võivad vallandada häireid, millele on tarvitajal soodumus, kuid mis oleks võinud mittetarvitamise korral ka vallandumata jääda. Narkootikumidest võid täpsemalt lugeda siit ja narko.ee lehelt.

Narkootikumide tarvitamine (ka ühekordne) on kui vene rulett – on prognoosimatu, mis tarvitamisega kaasneda võib.