enesetunne.ee > noor > mis põhjustab vaimse tervise probleeme? > psühholoogilised tegurid

Psühholoogilised tegurid on seotud isiku ja tema poolt kogetud inimsuhetega. Suurimaks pingeallikaks loetakse lähedaste inimsuhete kaotust ja puudulikke lähisuhteid. Lapse- ja noorukieas kogetud alavääristamine, pilkamine, iroonia, tõrjutus, püsiv ebaõnnestumise kogemine ja pettumine oma lootustes, alandavad enesehinnangut ja soodustava vaimse tervise probleeme.  Lapseeas kogetud vajaduste hooletussejätmine ning hoolitsuse ja armastuse puudus on erinevate uuringute kohaselt tugevalt negatiivse ja pikaajalise mõjuga inimese vaimsele tervisele. Sageli vallanduvad noortel erinevad vaimse tervise probleemid stressirohketele elusündmustele (nagu vanemate-vahelised tülid, nende alkoholilembus või nooruki suhtes kasutatud vägivald, vanemate lahutus) järel. Lapse- ja noorukiea rasked psühholoogilised traumad võivad ohustada vaimset tervist ka hilisemas eas.

,