enesetunne.ee > noor > mis põhjustab vaimse tervise probleeme? > sotsiaalsed tegurid

Sotsiaalsed tegurid on seotud inimsuhete võrgustiku ja perekonna materiaalse heaoluga. Perede sotsiaalsed raskused (nagu töötus, rahamured jms) kahjustavad vaimset tervist – eriti siis, kui tegemist on pikaajaliste pingete ja stressiallikatega. Palju sõltub ka sündmuse kontekstist ja selle tähendusest inimese jaoks. Samuti sellest, mis inimese elus stressiallikale eelnes ning sellest, mis toimub sellele järgnevalt. Näiteks võib ühe sotsiaalselt õpitud tegurina olla pingeallikaks oma tunnetest mitterääkimine. Oma tunnete allasurumine ja nendest mitterääkimine võib tugevalt vaimset heaolu kahjustada. Võib-olla oli ka sinu vanematel noorena erinevaid muresid ja sotsiaalselt õpitud käitumismustreid, mistõttu nad ei ole osanud sind oma tundeid väljendama julgustada.

,