enesetunne.ee > noor > sõltuvushäire > internetisõltuvus – mis see on ja kas lahenduseks on arvutist täielik loobumine?

Piir mõistliku arvutikasutamise ja sõltuvuse vahel on sageli ähmane. Nii nagu ka teiste sõltuvuste puhul, on sõltuvushäire tekkimise risk seda suurem, mida nooremalt arvuti kasutamist ja internetis viibimist alustatakse. Probleemiks loetakse arvutikasutusharjumust siis, kui see hakkab segama igapäevakohustusi ning rikub suhteid teiste inimestega. Nagu ka teiste sõltuvuste puhul, püütakse varjata tegelikku arvuti kasutamise sagedust ja arvutis viibitud aega. Sageli ei saada ka ise aru, kui suure osa oma elust arvutile ja internetile pühendatakse.

Internetisõltuvusele võib viidata:

  • Märgatavalt parem enesetunne arvutit kasutades
  • Arvutis viibitav aeg järjest suureneb
  • Sõbrad ja perekond jäävad üha enam tahaplaanile
  • Arvutist eemal olles kaldutakse depressiivsusele ja kergesti ärrituvusele
  • Valetamine arvutikasutamise sageduse ja aja kohta
  • Probleemid tööl / koolis ja kodus
  • Silmade kuivus
  • Pea- ja seljavalud
  • Unehäired
  • Vähene hoolitsemine iseenda eest (hügieen, ebaregulaarne toitumine)

Erinevalt enamikust teistest sõltuvustest ei ole internetisõltuvuse puhul eesmärgiks arvutist täielik loobumine. Tähtis on leida abi väljaspoolt arvutit ja internetti, näiteks rääkides oma probleemist mõnele pereliikmele või sõbrale). Internetisõltuvuse puhul aitavad väga hästi ka spetsiaalsed suhtlusgrupid. Nende gruppide eesmärgiks on rõhutada tegeliku elu väärtusi (vastukaaluks virtuaalsele maailmale) ning näidata internetisõltlasele, millest ta pidevalt arvuti taga istudes ilma jääb.

Kui suhtlus- või tugigrupi abil ei õnnestu sõltuvusest vabaneda, tuleks otsida abi psühholoogi või psühhiaatri juurest.

,