enesetunne.ee > noor > sõltuvushäire > mis on sõltuvushäire?

Uimastisõltuvuse korral on tegemist rühma eluaegsete haigustega, mida ravib vaid täielik karskus – ära lase sõltuvusel tekkida!

Sõltuvushäire on kehaliste, käitumuslike ja tunnetuslike avaldumisvormide kogum, mille korral mingi aine (narkootikumid, tubakas, alkohol, ravimid) või tegevus (kasiinos käimine, internetis surfamine jm) muutub inimese elus asendamatuks või esmatähtsaks. Sõltuvushäire all kannataval inimesel on soov (tihti tugev ja vastupandamatu) mingit ainet tarvitada või tegevust sooritada. Sageli püütakse oma sõltuvust varjata (aine tarvitamine või mingi tegevuse sooritamine ning selle ulatus ja sagedus), kuid pidevalt mõelda viisidele, kuidas soovitud ainet saada ning millal seda tarbida või kuidas soovitud tegevust teha. Vahel ollakse seejuures äärmiselt nutikas ja leidlik. Sõltuvushäire all kannatav inimene mõtleb soovitud aine tarvitamisele ja hankimisele (või ihaldatud tegevuse peale) sageli ka siis, kui ta parasjagu ainet ei tarvita (tegevust ei tee).

Mingi aine tarvitamisest tekkinud sõltuvusega kaasnevad tavaliselt muutused peaaju töös. Kuigi sõltuvust tekitavad ained toimivad inimese organismis erinevalt, on sõltuvuse arenemisel nende ühiseks jooneks nn tolerants, mille korral hakkab inimene vajama naudingutunde saavutamiseks varasemaga võrreldes suuremat kogust ainet.

Ainus viis sõltuvhäire vältimiseks on sõltuvust tekitavate ainete vältimine!

Sõltuvushäire tekkimise risk on loomkatsete põhjal suurim opiodide ja stimulantide (loe lähemalt) tarvitamisel. Mida tugevam on aine tekitatav naudingutunne, seda suurem on aine kuritarvitamise arenemise risk. Ained, mida manustatakse kesknärvisüsteemi kiiresti mõjutaval viisil (sissehingamine, nuusutamine, suitsetamine, süstimine), viivad kergesti sõltuvuse tekkimiseni. Kuid ka alkoholi varane ja sage tarvitamine on seotud suure riskiga sõltuvuhäire tekkeks (loe lähemalt).

Sõltuvushäirele võib viidata:

 • Mingi aine regulaarne/igapäevane kasutamine (või regulaarne hõivatus mingi tegevusega, mis ei peaks inimese elus nii suurt tähelepanu saama)
 • Elu keerleb ümber aine / tegevuse (sage mõtlemine aine tarvitamise / tegevuse sooritamise ning aine hankimise / tegevuse sooritamiseks vajalike tingimuste peale)
 • Aine / tegevuse peale kulutatakse märkimisväärne kogus raha
 • Kohustuste hooletussejätmine koolis, tööl või kodus
 • Probleemid suhetes (konfliktid pereliikmetega, sõpradega)
 • Tolerants (naudingutunde saavutamiseks vajatakse ainet / tegevust varasemaga võrreldes suuremas koguses)
 • Kontrolli kaotamine (planeeritust suurema koguse aine tarvitamine või mingi tegevuse sagedasem ja/või pikemaajalisem sooritamine)
 • Riskide võtmine, probleemid seadusandlusega (näiteks joobes autojuhtimine), mis tulenevad aine tarvitamisear või tegevuse sooritamisest
 • Võõrutusnähud (rahutus, unetus, ärevus, depressioon, higistamine, värisemine, iiveldus) ja aine tarvitamine (või tegevuse sooritamine) nende leevendamiseks
 • Ebaõnnestunud katsed aine tarvitamisest või tegevuse sooritamisest loobuda
 • Varasematest hobidest või meelepärastest asjadest loobumine ja selle asemel aine tarvitamine / tegevuse sooritamine
 • Aine tarvitamise / tegevuse sooritamise jätkamine – ka teadmisega, et see on kahjulik, tekitab probleeme

Uimastisõltuvus saab sageli alguse sellest, et mingit ainet proovitakse uudishimust või sellepärast, et sõbrad ümberringi ainet proovivad või tarvitavad. Sõltuvuste puhul, mis kujunevad välja pikema aja jooksul (alkohol, internet jm), on määravaks aine tarvitamise / tegevuse sooritamise sagedus ja kogus.

Sõltuvusprobleemi teket on raske prognoosida – mõnel inimesel tekib sõltuvus kergemini, teisel raskemini. Uurimused on näidanud, et sõltuvusprobleemi tekkimise riski suurendavad: pereliikme sõltuvusprobleem, lapsepõlvetraumad (hooletusse jätmine, kuritarvitamine jm), vaimse tervise probleemid (depressioon, ärevus), sõltuvusttekitavate ainete tarvitamine varases eas.

Uimastite kasutamine ei kaitse teiste vaimse ega kehalise tervise probleemide eest – vastupidi, paljusid haigusi ja häireid esineb uimastite kasutajail sagedamini kui teistel inimestel. Kui sina või su lähedased kardavad, et sul võib olla sõltuvusprobleemi, otsi kindlasti abi! Sõltuvushäire puhul, mille kontrolli alla saamisega ei tegeleta, tekib probleeme vaid juurde.

,