enesetunne.ee > noor > sõltuvushäire > uuri, millised on sinu ravivõimalused

Pea meeles, et puudub kõigile ühtmoodi hästi sobiv teraapia- või ravivorm. Võib-olla tasub katsetada mitmeid erinevaid raviviise – enne, kuid enda jaoks selle „õige“ välja valid. Meeles tasub pidada:

  • Teraapia peaks tegelema enamaga kui lihtsalt sõltuvus. Sõltuvusprobleemid mõjutavad kõiki eluvaldkondki (töö/kool, tervis, vaimne heaolu, suhted) – ravi on efektiivsem, kui see aitab õppida uusi toimetulekustrateegiaid ning tegeleb sõltuvusprobleemi tekkimise algpõhjusega (näiteks oskamatus muul moel stressi leevendada).
  • Vajalik on pühendumine ja protsessiga lõpuniminek. Sõltuvalt sõltuvuse iseloomust ja raskusastmest, võib raviprotsess olla pikaajaline. Hoolimata aktiivse raviprotsessi pikkusest, ei ole vähem tähtis ka järelravi.