enesetunne.ee > noor > tahtlik enesevigastamine > miks tuleks tahtlik enesevigastamine lõpetada?

Kuigi enese vigastamine võib pakkuda ajutist leevendust valule, tuleks see lõpetada, sest pikemas perspektiivis võib see põhjustada oluliselt rohkem probleeme kui sellest kasu saadakse.

  • Valu leevenemine on ajutine ning see asendub peatselt häbi- ja süütundega. See ei lase õppida tervislikumaid toimetulekustrateegiaid.
  • Saladust pere ja sõprade eest on raske hoida ja see võib muuta sind üksildaseks.
  • Võid end tahtmatult väga tõsiselt vigastada ning endale kogu elus koledaid arme tekitada
  • Kui sa ei õpi oma valuga paremini toime tulema, siis sind ohustavad suuremad probleemid nagu depressioon, sõltuvusprobleemid ja suitsiid.
  • Enesevigastamine võib kujuneda sõltuvuseks