enesetunne.ee > sildid > abi võimalused
---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused

Meie ümber on väga palju inimesi, kes tahavad meid aidata. Mõned probleemid lahenevad ja on väga edukalt lahendatavad pere- ja sõpraderingis, kuid mõnikord sellest ei piisa. Kui tunned end püsivalt kurva ja õnnetuna, kannatad põhjendamatute hirmude või ennastkahjustavate mõtete all, vaevled madala enesehinnangu ja enesesüüdistuste küüsis või sul on mõni muu mure, mis häirib sinu […]

---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise viis, kus kokku saavad sarnaste kogemuste või probleemidega inimesed. Nõustamise sisuks on läbielatu jagamine. Sarnaste probleemidega inimesed räägivad oma läbielamistest, edusammudest ja tagasilöökidest. Probleemi juba selja taha jätnud inimesed saavad teistega jagada tehnikaid ja kogemusi, mis neid probleemi lahendamisel aitas ja mis oli raske, kust ammutada jõudu jne.Kogemusnõustamine põhineb empaatiavõimel […]

---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > veebinõustamine

Veebinõustamise all mõistetakse nõustamist interneti vahendusel. See võib toimuda nn. online nõustamisena (näiteks Skype vahendusel, jututoas), foorumipostitustele ja kirjadele vastamise vormis või spetsiaalsetes küsimus-vastus rubriikides. Veebinõustamist ei saa mõista lihtsalt internetti kolinud nõustamisseansina, sest sel on teistmoodi kvaliteet – nõustaja ja nõustatava vahel puudub otsene kontakt. Küll aga on veebinõustamisel omad eelised, nagu ka puudused. […]

---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > veebinõustamine > veebinõustamise piirangute või puudustena saab välja tuua

Piiratum infovahetus. Puudub mittesõnaline info – ei näe kehakeelt, puudub võimalus hääletooni ja kehahoiaku abil toetust ja mõistmist väljendada. Samuti puudub võimalus inimese emotsioonide kohta vahetut infot saada. Näost-näkku suhtlemisel täpsustavad hoiak ja naeratused palju. Vääriti mõistmise oht. Sõnadel ja huumoril võib inimeste jaoks olla erinev tähendus. Kui teavet on liiga vähe, see on ühekülgne […]

---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > veebinõustamine > veebinõustamise eelistena saab välja tuua

Mugavus ja odavus. Veebinõustamise kasutamiseks ei ole vaja spetsiaalselt nõustaja juurde minna minna. Samuti puudub märkimisväärne lisakulu. Internet on Eestis laialt levinud, mis võimaldab ka nendel inimestel abini jõuda, kellel see regionaalsetel või rahalistel põhjustel on raskendatud. Suurem anonüümsus. Anonüümsus, mida internet võimaldab, kõrvaldab paljude inimeste jaoks olulise tõkke – piinlikkustunde. See võimaldab ka nendel […]

---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > psühhiaater

Psühhiaater on arst, kes peale arsti põhiõpet on spetsialiseerunud psühhiaatrile. See tähendab, et psühhiaater tegeleb psüühikahäirete diagnostika, ravi, rehabilitatsiooni ja ennetamisega. Psühhiaatri ülesandeks on vastavalt kliinilisele pildile, haigusloole ja erinevate uuringute tulemustele diagnoosida või välistada psüühikahäire. Psühhiaater on arst, kes oskab psüühilisi haigusi ravida nii ravimite kui ka psühhoteraapiaga. Suurem osa psühhiaatreid kasutavad kombineeritud meetodit […]

---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > psühhiaater > enne psühhiaatri valimist võid soovida uurida (näiteks asutusest, kus spetsialist töötab)

Mis asutustega on tegemist? Kas tal on Terviseameti tegevusluba tervishoiuteenuste osutamiseks? Milline on valitud spetsialisti haridus ja kus ta on selle omandanud? (Kas tal on kliinilise psühholoogi kutsetunnistus, mida saab kontrollida veebileheküljel http://www.kutsekoda.ee/ -> kutseregister -> otsi kutsetunnistust) Milliseid meetodeid ta kasutab? (Kas ja milline psühhoteraapia väljaõpe spetsialistil on?) Kas kasutatavad meetodid on tunnustatud kui […]

---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > psühholoog

Psühholoog on vaimse tervise spetsialist, kelle töö põhisisuks on nõustamine. Tema poole pöördutakse väga erinevate probleemide korral: enesehinnang, enesekehtestamine, karjäärivalik, probleemid suhetes või suhtlemisel, raskused iseenda mõistmisel, vaimse tervise probleemid ja nendega toimetulek, kriisidega toimetulek jms.Psühholoogi juures käies on tähtis usalduslik suhe, koostöövalmidus ja spetsialisti ning kliendi omavaheline sobivus. Nagu elus ikka, ei pruugi iga […]

---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > psühholoog > enne psühholoogi valimist võid soovida uurida (näiteks asutusest, kus spetsialist töötab)

Mis asutustega on tegemist? Kas tal on Terviseameti tegevusluba tervishoiuteenuste osutamiseks? Milline on valitud spetsialisti haridus ja kus ta on selle omandanud? (Kas tal on kliinilise psühholoogi kutsetunnistus, mida saab kontrollida veebileheküljel http://www.kutsekoda.ee/ -> kutseregister -> otsi kutsetunnistust) Milliseid meetodeid ta kasutab? (Kas ja milline psühhoteraapia väljaõpe spetsialistil on?) Kas kasutatavad meetodid on tunnustatud kui […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata?

Sageli ei tõtta küberkiusamise all kannataval laps kiusamisjuhtumist vanematele või õpetajatele rääkima. Seda enamasti põhjusel, et ta tunneb häbi või kardab hukkamõistu / karistust (näiteks arvuti kasutamise õiguse äravõtmist vanemate poolt). Küberkiusamisele võib viidata Räägi lapsega Säilita rahu Ole empaatiline ja kinnita lapsele, et sa ei hakka temaga pahandama Kinnita lapsele, et kiusamist ei õigusta […]