enesetunne.ee > sildid > eripära
---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > lapse eripäraga arvestamine

Ei ole meetodid, mis töötab kõigi puhul ühtmoodi. Sama käitumine võib ühe lapse puhul mõjuda motiveerivalt, teise lapse puhul aga demotiveerivalt. Lapsed, kelle vanemad kasvatavad neid lapse eripära arvestades, kogevad oluliselt vähem depressiooni ja ärevusega seotud probleeme. Vanem peab oma last tundma õppima – alles siis suudab ta last mõista ja teda aidata. Seejuures väärib […]