enesetunne.ee > sildid > heaolu tööriistakast
---
enesetunne.ee > noor > bipolaarne meeleoluhäire > eneseabi bipolaarse meeleoluhäire korral > koosta endale „heaolu tööriistakast“

Kui märkad läheneva meeleolukõikumise ohumärke, on oluline kiirelt tegutseda. Sellistes olukordades on hea kasutada „heaolu tööriistakasti“, kuhu oled kirja pannud enda jaoks toimivad toimetulekustrateegiad ja tegevused, et oma meeleolu stabiilsena hoida või end halva enesetunde korral paremini tunda.Efektiivselt toimivate toimetulekustrateegiate leidmine võib võtta aega ja nõuda katsetamist, kuid see on oluline abivahend, mille abil haiguse […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > tahtlik enesevigastamine > kuidas ennast tahtlikult vigastavat noort aidata? > pange kokku “tööriistakast” tujutõstvate ja positiivsete esemetega

Selleks sobib hästi kingakarp või mõni muu meelepärane karbike, kuhu saab panna esemeid (päevik, paber ja pliiatsid, lemmikmuusika, fotod olulistest inimestest, lemmikkangelased, rahustavad videolindistused jms) juhuks, kui lapsel tekib enesevigastamise soov. Võid pakkuda talle kasutamiseks ka eestikeelset nutitelefoni äppi, mis on välja töötatud just tahtliku enesevigastamise ennetamiseks.

---
enesetunne.ee > spetsialist > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > tahtlik enesevigastamine > kuidas ennast tahtlikult vigastavat noort aidata? > aita tal välja töötada isiklikku “tööriistakasti” oma keha mitte kahjustavate vahenditega

Koostage „tööriistakast“ tujutõstvate ja positiivsete esemetega. Selleks sobib hästi kingakarp või mõni muu meelepärane karbike, kuhu saab panna esemeid (päevik, paber ja pliiatsid, lemmikmuusika, fotod olulistest inimestest, lemmikkangelased, rahustavad videolindistused jms) juhuks, kui lapsel/noorel tekib enesevigastamise soov. Suuna laps/noor positiivseid kujutluspilte looma. Ilusate ja rahustavate paikade visualiseerimine on efektiivne meetod ärevuse ja valusate emotsioonide leevendamiseks. […]