enesetunne.ee > sildid > hoolimine
---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > hoolivus iapse, tema soovide ning vajaduste osas

Laps ei pea kindlasti saama kõike otsustada, kuid alati tuleks lapse soovid ära kuulata ning neile hoolivalt vastata. See näitab lapsele, et ta on oluline ja temaga arvestatakse. Läbirääkimised ja kompromissid kuuluvad elu juurde – selles ei ole midagi halba, kui lapsele mõnikord järeleandmisi tehakse. Küll on seda aga liigne võimukus (nõudlik hääletoon, allumise nõudmine, […]